lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Lednica 2011 – „JPII – Liczy się świętość”

Strona2Powrót do źródła… Można tak powiedzieć o każdym kolejnym Spotkaniu Młodych Lednica 2000. Rzesze młodych ludzi przybywają z różnych stron Polski nad Jezioro Lednickie, gdzie przed ponad tysiącem laty kształtowała się polska państwowość i gdzie polski naród po raz pierwszy dokonał wyboru Jezusa jako Pana i Zbawiciela – poprzez Chrzest Polski. Dziś na tych samych terenach wybór ten co roku jest powtarzany. Młodzież doświadcza tej samej Ewangelii, którą przyjmował Mieszko I. Świadomość tego pozwala uzmysłowić każdemu wierzącemu, na jak silnym fundamencie buduje swoje życie. W oczekiwaniu na rozpoczęcie spotkania młodzi uczestnicy licznie korzystali z sakramentu pokuty. Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000 to wiele przeżyć, czas modlitwy i szczególnego uwielbienia Boga. Bogactwo symboliki, wymowne miejsce i tysiące osób, wyznających tę samą wiarę, pozwalają pogłębiać więź z Chrystusem oraz odważniej głosić Go na co dzień. Każdy uczestnik spotkania otrzymał prezenty – namalowaną na skale rybę, symbolizującą Chrystusa Syna Boga Zbawiciela oraz klucze z napisami „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” oraz „Tobie dam klucze Królestwa”.

Łukasz Piotrowski

Zdjęcia wykonałem 4 czerwca 2011 roku