Nasze świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa / 2019 – I Marsz dla Życia i Rodziny w Sieradzu