lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

dr. Aleksander Murzynowski

Zobacz także: Rachunek dr. Murzynowskiego
Zobacz także: Dokument posesji dr. Murzynowskiego…
 

012W historii miasta Sieradza znaczącą postacią był doktor Aleksander Murzynowski. Urodził się w 1847 w zubożałej rodzinie szlacheckiej we wsi Szostaki, guberni siedleckiej. Ukończył wydział lekarski Szkoły Głównej w Warszawie. W 1882 roku w Sieradzu został naczelnym lekarzem w głównej placówce służby zdrowia – w szpitalu św. Józefa, gdzie pracował do końca życia to jest 1922. Aleksander Murzynowski należał do elity towarzyskiej Sieradza włączając się w różne przedsięwzięcia społeczne i kulturalne powiatowego miasta. Z jego inicjatywy w 1889 roku została zbudowana pierwsza przystań wodna nad Wartą. W 1898 A. M. został wybrany naczelnikiem OSP przyczyniając się walnie do utworzenia orkiestry strażackiej. Był również jednym z aktywnych członków zarządu utworzonego w 1902 Sieradzkiego Towarzystwa Muzycznego.

W domu miłośnika muzyki grającego na wiolonczeli produkował się amatorski kwartet smyczkowy, który występował w organizowanych w mieście koncertach.

Pan Murzynowski był właścicielem posesji przy ulicy Warszawskiej 14 oraz dużego ogrodu (obecnie ogród Sióstr Urszulanek) w którym prócz drzew owocowych i krzewów znajdowała się pasieka i staw rybny.

Dane te pochodzą z materiałów wydawanych przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Po śmierci dr Aleksandra Murzynowskiego ostatnią sukcesorką została jego córka Waleria Murzynowska – osoba , która odebrała staranne wykształcenie muzyczne w Warszawie.

Jeśli można to chciałbym pozwoli sobie na wątek osobisty.
Tak się złożyło, że przez wiele lat byłem wraz z moimi rodzicami bliskimi sąsiadami pani Murzynowskiej mieszkając w jej domu przy ulicy Warszawskiej 14. Jako nastoletni chłopiec byłem zapraszany na pięterko do saloniku, gdzie stanowiłem jej jednoosobowa widownię podczas jej gry na pianinie. Nie do końca może rozumiałem muzykę, która grała, ale to nie miało chyba większego znaczenia. Była osobą samotną w podeszłym wieku, ale niezmiennie starannie ubraną w stylu swojej epoki ze starannie upiętymi włosami. We względu na wiek prosiła mnie często o pomoc w odprowadzaniu do klasztoru. Na koniec każdego spotkania byłem obdarowywany cukierkami.

001

002
Fragment domu i ogrodu przy ul. Warszawskiej 14. Obecnie własność Sióstr Urszulanek

003
Pani Murzynowska w swoim domu przy ul. Warszawskiej

009
Grobowiec rodziny Murzynowskich i Stanisławskich w Sieradzu

 

Za pośrednictwem Łukasza Piotrowskiego , przekazuję te informacje i zdjęcia do wglądu osobom zainteresowanym historią miasta i jej mieszkańców
Zbigniew Kowalski z Sieradza