lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Pogrzeb zakładników

stronaW czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 Sieradz przeżywa fala aresztowań i łapanek. Mimo to rozwija się ruch oporu „AK” i „BCH”. Mieszkańcy Sieradza przeżywają bolesne egzekucje i rozstrzeliwania. W dniu 14 XI 1939 roku na żydowskim cmentarzu tzw. „Kircholu” obecnie ulica Zakładników, oraz 17 IX 1941 roku na stadionie sportowym. W obu miejscach straceń znajdują się płyty pamiątkowe. Po wyzwoleniu nastąpiła ekshumacja zwłok i uroczysty pogrzeb. Oswobodzenie Sieradza w dniu 23 I 1945 r. przez 3-cią armię I-go Frontu Białoruskiego poprzedzone było bombardowaniem lotniczym. W dniu 20 I 1945r.  Zginęło wtedy wielu mieszkańców Sieradza. Na Cmentarzu Wojskowym znajdują się mogiły żołnierzy polskich z 1939r. i 402 żołnierzy radzieckich – poległych przy szturmie miasta.