Ewangelizacja ks. Zygmunta Majdzińskiego (WIDEO). AKTUALIZACJA!

1 listopada 2019 – Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Sieradzu
20 października 2020
Uroczystość Wszystkich Świętych w Sieradzu
26 października 2020

Sieradz, 25 października 2020

 

85. Nauczanie ks. Zygmunta Majdzińskiego – pt. Oto jest Dom Boży i brama do nieba

Ostatnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym obchodzona jest jako rocznica konsekracji każdego z kościołów parafialnych, czyli oddania tych świątyń na wyłączną własność Panu Bogu. Świątynia to miejsce szczególne: tutaj „gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii” (Dekret Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego z 29 maja 1977).To właśnie tutaj „ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyoblekają się w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem” (Obrzędy poświęcenia kościoła). Ksiądz Zygmunt przypomniał nam zgromadzonym na Eucharystii o odbytej w 1260 roku konsekracji naszego przyklasztornego kościoła, którym dziś opiekują się siostry urszulanki SJK. Powiedział: „Rocznica konsekracji skłania nas do zastanowienia i do refleksji nad tym, jaka jest rola kościoła jako obiektu sakralnego, jako budynku, dla kościoła jako wspólnoty wiernych”. Wspomniał o świętości Kościoła wynikającej z jego pochodzenia. „To Pan Jezus założył Kościół Boży. To Pan Jezus jest źródłem naszej wspólnoty, a Duch Święty nas umacnia i wspiera jako wspólnotę”. Zechciejmy posłuchać tej pięknej homilii, poświęconej Kościołowi, przeciw któremu tak wiele wrogich sił się dziś sprzysięgło na całym świecie.

Homilia wygłoszona 25 października 2020 roku przez ks. Zygmunta Majdzińskiego, rektora kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sieradzu.