Ewangelia na każdy dzień 12-05-19

Ewangelia na każdy dzień 13-05-19
13 maja 2019

Jezus daje swoim owcom życie wieczne…  (Ewangelia według świętego Jana 10,27-30)

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Oto słowo Pańskie.