lukasz@sieradz-praga.pl
tel. 696-458-972

Bądź wierny swojej pasji, bo ona nigdy Cię nie zawiedzie, tak jak mogą zrobić to ludzie…

Ja2Serdecznie witam na stronie internetowej Sieradz-Praga.pl poświęconej miastu, w którym mieszkam, a przede wszystkim jego najstarszej dzielnicy – Pradze. Nazywam się Łukasz Piotrowski i jestem sieradzaninem, co zawsze napawa mnie dumą. Interesuję się fotografią, religioznawstwem oraz historią Sieradza. Od kilku lat współpracuję z Sieradzkim Towarzystwem Fotograficznym, jak również z Towarzystwem Przyjaciół Sieradza. Strona trafiła do sieci 1 kwietnia 2004 roku. W kwietniu 2017 roku obchodziła 13-lecie istnienia. Stronę internetową Sieradz-Praga.pl pragnę zadedykować moim ukochanym dzieciom, Klarusi i Kacperkowi, którzy są dla mnie całym życiem. Kłaniam się Panu Bogu i dziękuję za najpiękniejszy dar, jaki mogłem od Niego otrzymać – dar życia moich dzieci.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do rozbudowy strony, którzy nadsyłają materiały, zdjęcia o tematyce naszego miasta i nie tylko. Szczególne podziękowania kieruję do pani Ity Turowicz za okazywaną mi zawsze życzliwość, wsparcie i bezinteresowną pomoc. Dziękuję za wszystkie nadesłane maile, ciepłe słowa, jak również za słowa krytyki. Bardzo bym pragnął, żeby strona była ciągle aktualizowana i żeby znajdowały się na niej same wartościowe informacje, zwłaszcza takie, które mogą przybliżyć nas do Pana Boga, który jest Panem historii. Strona Sieradz-Praga.pl odbiega charakterem od typowego portalu informacyjnego, gdzie szukamy przede wszystkim bieżących wiadomości. Chcę, żeby była kroniką naszego pięknego miasta i mojej ukochanej dzielnicy Pragi, pokazującą przeszłość, zachodzące zmiany, a zarazem przemijanie naszego ziemskiego życia. Mam nadzieję, że każdy z sieradzan, który zechce tutaj zajrzeć, odnajdzie cząstkę swojego życia, chociażby poprzez wspomnienia.

Łukasz Piotrowski

NEWSROOM

Apteka5

Nieistniejąca Apteka Staromiejska w Sieradzu

Dodany: 21, Styczeń , 2018 W kategorii Aktualności | Brak komentarzy »

W imieniu mojego ojca, Stefana Turowicza, i obecnej tu mamy, Wandy Turowiczowej, oraz całej rodziny pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania w sieradzkim Muzeum aptecznej ekspozycji. Przede wszystkim pani dyrektor Marii Wisińskiej-Klubie, która swego czasu podjęła decyzję przechowania wyrzuconych z apteki mebli, pani Annie Dzierzgowskiej, również zaangażowanej w sprawę ich przechowania, panu dyrektorowi Czesławowi Rutkowskiemu, który meble odrestaurował, przeznaczył na ich ekspozycję największą muzealną salę i pieczołowicie wyeksponował. Także przedstawicielom łódzkiego Cefarmu, tym obecnym, którzy pomogli naprawić to, z czym ich poprzednicy z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku obeszli się tak beztrosko…

Sieradz, 18 grudnia 2002
(tekst uzupełniony)

Ita Turowicz, „I wszystko w sny odchodzi…” Memuar sieradzki I

ZOBACZ WIĘCEJ
DSC_1309

Dzień Judaizmu / historia nawróceń

Dodany: 19, Styczeń , 2018 W kategorii Aktualności | Brak komentarzy »

Początki najstarszej monoteistycznej religii świata, jaką jest judaizm czy też mozaizm, sięgają drugiego tysiąclecia p.n.e. Jej rozwój wiąże się ściśle z historią narodu żydowskiego, a powstanie jest opisane w świętej księdze judaizmu — Biblii hebrajskiej (w chrześcijaństwie zwanej Starym Testamentem). Wyznawcy judaizmu, Żydzi, swego czasu mocno związani byli także z naszym miastem. Jak możemy się dowiedzieć z książek, zaczęli się tu osiedlać z końcem XVIII wieku. W 1939 roku stanowili 15 procent mieszkańców miasta. Dopiero II wojna światowa sprawiła, że społeczność żydowska w Sieradzu przestała istnieć. Przeważającą jej część Niemcy zgładzili w Chełmnie nad Nerem, a tylko nielicznych wywieziono do obozów koncentracyjnych lub przesiedlono do getta łódzkiego. Jako sieradzanie powinniśmy o tych wydarzeniach i historii pamiętać. Obecną zakładkę chciałbym poświęcić wydarzeniu, które 21 lat temu zostało ustanowione w Kościele katolickim w Polsce. Mowa jest o Dniu Judaizmu, który w Sieradzu – staraniem ks. dr. Mariana Bronikowskiego, proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych – jest obchodzony na naszej sieradzkiej ziemi już od 10 lat…

***

13 lutego 1945 roku największe agen­cje informacyjne świata podały szo­ku­ją­cą wiadomość, że tego dnia Wiel­ki Rabin Rzymu, znany biblista prof. Izra­el Zolli, przyjął chrzest w Ko­ście­le ka­to­lic­kim. Profesor Zolli urodził się w 1881 roku w Pol­sce, w miej­sco­wo­ści Brody, na terenach za­bo­ru au­striac­kie­go. W czasie II woj­ny świa­to­wej był na­czel­nym rabinem Rzy­mu, a wcześniej przez 35 lat pełnił funk­cję głównego rabina Triestu. Po swoim chrzcie św. mówił, że nie uważa się za Żyda na­wró­co­ne­go, lecz speł­nio­ne­go, po­nie­waż Ko­ściół katolicki jest speł­nie­niem obietnicy, jaką jest ju­da­izm. Wyja­śniał, że Stary Testament jest za­szy­fro­wa­nym te­le­gra­mem, który Bóg przekazał ludziom, a jedynym ko­dem i szy­frem do pełnego odczytania jego tre­ści jest Jezus Chrystus, który jest praw­dzi­wym Bogiem i prawdziwym Czło­wie­kiem…

ZOBACZ WIĘCEJ
DSC_9141

s. Magdalena Hekker (1891-1984)

Dodany: 19, Styczeń , 2018 W kategorii Aktualności | Brak komentarzy »

Spacerując alejkami „starego” cmentarza parafialnego w Sieradzu, mamy okazję zatrzymać się na chwilę przy grobach osób szczególnie zasłużonych, które poprzez swoje życie i działalność na trwałe zapisały się w sercach mieszkańców naszego miasta. W najstarszej części cmentarza, niedaleko grobowca sieradzkich księży, zwraca uwagę rządek jednakowych kształtem i wystrojem grobów Sióstr Urszulanek. Tutaj chciałbym się dziś nieco dłużej zatrzymać i zaproponować Państwu wspomnienie o wybitnie uzdolnionej i wykształconej siostrze Natalii Magdalenie Hekker, która swoją ziemską wędrówkę zakończyła w 1984 roku w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu…

ZOBACZ WIĘCEJ
Matusiak Jan

Matusiak Jan, sieradzki kronikarz

Dodany: 18, Styczeń , 2018 W kategorii Aktualności | Brak komentarzy »

O Janie Matusiaku i o jego dziele życia „Szkatule Piórem Rzeźbionej” napisano już wiele. Dziennikarze najczęściej pisali o samym twórcy „Szkatuły” oraz o autorach wpisów. Przypomnijmy zatem naszym czytelnikom, że początkiem dla tej nietuzinkowej kroniki Sieradza był wpis z 12 września 1978 r. Teodora Goździkiewicza, pisarza z podsieradzkiej Dąbrowy Wielkiej. Do 2007 r. swoje autografy złożyło 813 osób. Sam wpis był dopiero zaczynem do gromadzenia i kompletowania tego wszystkiego, co twórca „Szkatuły” zebrał przez lata o danej osobie. Były to: wycinki prasowe, fotografie, dokumenty, druki ulotne, plakaty, afisze, medale i odznaczenia oraz korespondencja. Wszystko to jest opisane i chronologicznie ułożone w pakietach (pan Jan nie lubił używać słowa teczka)…

ZOBACZ WIĘCEJ
DSC_1075

Wspólne kolędowanie w klasztorze Sióstr Urszulanek SJK

Dodany: 14, Styczeń , 2018 W kategorii Aktualności | Brak komentarzy »

W sobotni zimowy wieczór wielu sieradzan postanowiło swój wolny czas spędzić na wspólnym kolędowaniu, które odbyło się w klasztorze Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu. Również i ja swoje kroki skierowałem do tego bliskiego i drogiego mojemu sercu miejsca, by móc wsłuchiwać się w polskie kolędy w pięknym wykonaniu. Ponadto dane mi było zasmakować w niezwykłych zapożyczonych z siostrzanego kościoła prawosławnego pieśniach bożonarodzeniowych, które pięknie zaśpiewały Siostry Urszulanki SJK wraz ze scholą Gaudium Cantus. Pomysłodawczynią koncertu była niezastąpiona s. Alina Kulik. W organizację tego wspaniałego wydarzenia wkłada ona całe swoje serce, zawsze dba o to, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Nie inaczej było i tym razem. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym podczas tak wyjątkowego i przepięknego koncertu nie wykonał kilkudziesięciu zdjęć, którymi pragnę się z państwem podzielić…

ZOBACZ WIĘCEJ
Garnizonowy (002)

Nieistniejący kościół Ewangelicko-Augsburski

Dodany: 13, Styczeń , 2018 W kategorii Aktualności | Brak komentarzy »

Pierwsi ewangelicy zamieszkali w Sieradzu pod koniec XVIII wieku. Kolejny ich napływ nastąpił po drugim rozbiorze Polski, kiedy to Sieradz zajęli Prusacy oraz na początku XIX wieku, w związku z założeniem tu manufaktury sukienniczej Adolfa Harrera. Parafia ewangelicko-augsburska powstała w grodzie nad Wartą w 1822 r. z inicjatywy Komisji Województwa Kaliskiego. W tym czasie żyło w Sieradzu 256 mieszkańców wyznania ewangelicko-augsburskiego, a w okolicach miasta ponad 200 ewangelików. Koszt budowy świątyni i utrzymania parafii oszacowano wtedy na 44 tys. złotych polskich. Z powodu braku środków finansowych zamierzeń inwestycyjnych nie zrealizowano. W 1827 r. miejscowe władze municypalne, postulując budowę świątyni dla ewangelików, uzasadniały to stworzeniem zachęty dla osiedlania się w Sieradzu protestanckich rzemieślników i przemysłowców…

ZOBACZ WIĘCEJ
DSC_0303

Lednica 2009 – „Rozpoznaj Czas” AKTUALIZACJA!

Dodany: 13, Styczeń , 2018 W kategorii Aktualności | Brak komentarzy »

Aktualizacja zdjęć, które wykonałem w dniu 6 czerwca 2009 roku

ZOBACZ WIĘCEJ
Wojewodzina

Dom, sklepik Pani Wojewodziny na Pradze

Dodany: 11, Styczeń , 2018 W kategorii Aktualności | Brak komentarzy »

Nawiązując do zdjęcia – w przedstawionym starym domku obecnie już nie istniejącym, przed wielu laty (lata 50) mieścił się maleńki sklepik w którym właścicielka-pani Wojewoda sprzedawała podstawowe artykuły żywnościowe. Do tego sklepu ja też byłem wysyłany przez moja babcię która mieszkała na ulicy Żabiej właśnie po ten przysłowiowy cukier czy mąkę. Tamtejsze wnętrze przypominało wtedy skansen handlowy w miniaturce ale spełniało swoją rolę w zaopatrzeniu mieszkańców Pragi, chociaż dzisiaj nijak nie przystaje do współczesnych realiów (chromowanych ogromnych powierzchni handlowych). Myślę że starsi mieszkańcy Pragi potwierdzą te moje spostrzeżenia sprzed lat. Za pośrednictwem Łukasza, przekazuję te informacje i zdjęcie do wglądu osobom zainteresowanym historią miasta i jej mieszkańców…

ZOBACZ WIĘCEJ
DSC_0951

Ita Turowicz > O tych, co w sny odeszli… > Czesław Okoński (1888-1941)

Dodany: 7, Styczeń , 2018 W kategorii Aktualności | Brak komentarzy »

Jeśli ktoś przyjrzy się uważnie nazwiskom zamieszczonym na grobowcu sieradzan rozstrzelanych przez Niemców 14 listopada 1939 roku i porówna je ze znaną od lat listą zakładników, wymienioną m.in. w książce Jana Pietrzaka i Józefa Szubzdy „Sieradzcy zakładnicy” – zauważy jedno dodatkowe nazwisko: Czesław Okoński. Nie było go wśród sieradzan rozstrzelanych na żydowskim cmentarzu w 1939 roku. Niemiecka kula zakończyła jego życie niemal dwa lata później.

Co wiemy o Czesławie Okońskim? Kim był i dlaczego znalazł się w tym wspólnym grobie? Odpowiedź znajdziemy w książce Ity Turowicz „Po obu stronach snu”, w rozdziale poświęconym Czesławowi Okońskiemu. Ciekawe będzie zarówno zapoznanie się z jego osobą, z pewnością nietuzinkową, jak i przekonanie o roli przypadku w dochodzeniu do prawdy. Chrześcijanie powiadają, że nie ma w życiu przypadków, są tylko znaki. Więc może przesyłka, jaką otrzymałam w 2015 roku od koleżanki ze Studium Dziennikarskiego, która czas okupacji spędziła jako dziecko w Sieradzu, była takim znakiem, by zainteresować się osobą Czesława Okońskiego i włączyć do zbiorowej pamięci sieradzan jego postać…

ZOBACZ WIĘCEJ
DSC_0880

III Sieradzki Orszak Trzech Króli

Dodany: 6, Styczeń , 2018 W kategorii Aktualności | Brak komentarzy »

Zapraszam do obejrzenia 135 zdjęć z III Sieradzkiego Orszaku Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia 2018 roku

ZOBACZ WIĘCEJ